Brave služe za zaključavanje kuća, stanova, poslovnih prostora, garaža, ograda, sefova itd. Ovisno o namjeni i razini sigurnosti različite brave koristimo za različite prostorije. Najsloženije brave se koriste za protuprovalna vrata i sefove. Također se po potrebi mogu montirati i dodatne brave i cilindri. Uz bravu i cilindar na vrata se montiraju štitovi ili rozete s kvakama. Ako su na vratima kugla-kvaka, brava mora imati podizač kako bi se mogla otvoriti ključem. Štitovi osim estetske namjene mogu služiti i kao zaštita za cilindar.
Vrste brava
1. Cilindar brava

 Cilindar brava je ona za čije zaključavanje i otključavanje koristimo cilindrični uložak. Takve brave su izrađene od željeza a ugrađuje se na drvena, metalna, PVC i staklena vrata. U bravu se umeće cilindar koji se fiksira s vijkom sa bočne strane.
2. Wertheim brava
Wertheim brava je dobila ime po tvornici brava i sefova u Beču. Osnovna wertheim brava izgleda kao i cilindrična no razlika je u mehanizmu zaključavanja. Wertheim brave imaju dodatne pločice sa oprugama različitih veličina kroz koje prolazi dio donjeg zasuna za zaključavanje. Wertheim ključevi osim odgovarajuće veličine tijela i sjekirice moraju imati i nazubljenu sjekiricu ključa. U bravi postoje 1 do 4 pločice a sefovske imaju 6 ili više pločica sa oprugama. Što više pločica ima, brava je sigurnija. Ključ sefovskih brava ulazi samo s prednje strane i montira se s unutarnje strane sefa. Nove duple wertheim brave koriste se i kod protuprovalnih vrata radi njihove pojačane sigurnosti. Ključevi duplih werth. brava imaju dvije sjekirice sa različitom šifrom.
 
Kako izmjeriti dužinu cilindričnog uloška?
Prilikom kupnje cilindričnog uloška važno je znati njegovu točnu dimenziju. Ako kupite prekratak cilindar, vrata se neće moći zaključati ili otključati, a ako kupite predugačak cilindar postoji mogućnost od lomljenja sa vanjske strane. Prije same kupnje novog cilindra, možete izmjeriti dimenziju Vašeg na slijedeći način:
1. Demontirajte cilindar
Otvorite vrata te na prihvatniku (sa bočne strane) te skinite vijak odvijačem.

Zatim stavite ključ u cilindar, malo ga zaokrenite u lijevu ili desnu stranu kako bi se prsten cilindra poravnao sa tijelom i izvucite cilindrični uložak. Pripazite: kod aluminijskih ili PVC vrata se cilindri teže izvlače zbog napetosti profila, pa u tom slučaju otpustite vijke koji drže bravu.

2. Izmjerite cilindar
Kada ste izvadili cilindar iz vrata, izmjerite dužinu od početka cilindra do sredine rupe za vijak i od sredine rupe za vijak do kraja cilindra. Taj omjer je bitan kod kupnje novog cilindra jer svaka dužina cilindra može imati više omjera (npr. cilindar dužine 80mm može biti 40mm/40mm, 35mm/45mm ili 30mm/50mm).

Bookmark and Share

Proudly powered by WordPress