Tipizacija cilindar uložaka i izrada sistema zaključavanja

U mogućnosti smo ponuditi uslugu promjene šifre novih cilindara (tipizacija cilindra) po postojećem ključu, npr. za stambene zgrade kod kojih dolazi do ubrzanog trošenja cilindar uloška zbog velikog broja korisnika.

Možemo izraditi i sustav zaključavanja u skladu sa vašim potrebama koji mogu biti npr. svi cilindri na isti ključ, master ključ sa podključevima itd. po vašoj potrebi.

Bookmark and Share

Proudly powered by WordPress